Címlap Alapítvány Közhasznúság jelentések
Nyomtatás PDF

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2017. évről

Az alapítvány közhasznú szervezet, céljai megvalósításában 6 kuratóriumi tag társadalmi munkában segíti az alapítványt.

1./ 2017. évi mérleg (ezer Ft-ban):

Eszközök Források

Pénzeszköz                            7962                            Induló tőke                       40

Értékpapír, Követelés            170 Tőke változás              7.670

Tárgyévi eredmény    422

Eszközök összesen:              8132 Források összesen:   8132

Eredmény kimutatás (ezer Ft-ban):

Bevételek Kiadások

SZJA 1% felajánlás       1.255                       Tanulói ösztöndíjra                           948

Kamatokból                         1                        Szociális támogatásra                       130

Adományból                  1.245 Bankköltségre                                     31

Póló                                                     67

Bilinguis pályázat                             405

Egyéb költség (verseny)                   332

Év diákja                                            50

Nyelvvizsga pályázat                          91

Katona István történelmi ösztöndíj  25

Bevétel összesen:        2.501 Kiadás összesen:                          2.079

Tárgyévi eredmény:      422eFt.

2./ Költségvetési támogatást az alapítvány 2017. évben nem kapott.

3./ Az alapítvány vagyona a tárgyévben 422 eFt-tal növekedett.

4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Tanulói ösztöndíjra                              948eFt

Szociális támogatásokra                      130 eFt

Bankköltségre                                         31 eFt

Póló                                                         67 eFt

Bilinguis pályázat                                405 eFt

Versenyek                                             332 eFt

Év diákja                                                 50 eFt

Nyelvvizsga pályázat                             91 eFt

Katona István történelmi ösztöndíj   25 eFt

Összesen:                                          2.079 eFt

5./ Kimutatás a kapott támogatásokról

SZJA 1%                                           1.255 eFt

Kamatokból                                            1 eFt

Magánszemély adománya                  973 eFt

Vállalkozók adománya                      272 eFt

2.501 eFt

6./ Vezető tisztségviselők az alapítványtól juttatásban nem részesültek.

7./ Közhasznú tevékenységről beszámoló.

Az alapítvány közhasznúsági tevékenységét változatlan feltételekkel a kuratórium irányítja, amelynek ülései a törvényi előírásnak megfelelően és szükség szerint kerülnek összehívásra.

Bevételei adományokból és a felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ából származnak. Cél szerinti juttatásai az alapító okiratnak megfelelnek.

A kuratórium határozatai a közérdekű céloknak eleget tesznek.

 

 

Esztergom, 2018. május 22

Valkó Miklós
kuratóriumi elnök

 

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

Az alapítvány közhasznú szervezet, céljai megvalósításában 6 kuratóriumi tag társadalmi munkában segíti az alapítványt.

1./ 2016. évi mérleg (ezer Ft-ban):

Eszközök Források

Pénzeszköz 7.710 Induló tőke 40

Értékpapír Tőke változás 7.445

Tárgyévi eredmény 225

Eszközök összesen: 7.710 Források összesen: 7.710

Eredmény kimutatás (ezer Ft-ban):

Bevételek Kiadások

SZJA 1% felajánlás 1.789 Tanulói ösztöndíjra 1.293

Kamatokból 1 Szociális támogatásra 173

Adományból 712 Bankköltségre 30

Póló 72

Bilinguis pályázat 495

Egyéb költség (verseny) 15

Év diákja 50

Nyelvvizsga pályázat 60

Katona István történelmi ösztöndíj 25

Bírósági eljárási díj 64

Bevétel összesen: 2.502 Kiadás összesen: 2.277

Tárgyévi eredmény: 225 eFt.

2./ Költségvetési támogatást az alapítvány 2016. évben nem kapott.

3./ Az alapítvány vagyona a tárgyévben 225 eFt-tal növekedett.

4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Tanulói ösztöndíjra 1.293 eFt

Szociális támogatásokra 173 eFt

Bankköltségre 30 eFt

Póló 72 eFt

Bilinguis pályázat 495 eFt

Versenyek 15 eFt

Év diákja 50 eFt

Nyelvvizsga pályázat 60 eFt

Katona István történelmi ösztöndíj 25 eFt

Bírósági eljárási díj 64 eFt

Összesen: 2.277 eFt

5./ Kimutatás a kapott támogatásokról

SZJA 1% 1.789 eFt

Kamatokból 1 eFt

Magánszemély adománya 712 eFt

2.502 eFt

6./ Vezető tisztségviselők az alapítványtól juttatásban nem részesültek.

7./ Közhasznú tevékenységről beszámoló.

Az alapítvány közhasznúsági tevékenységét változatlan feltételekkel a kuratórium irányítja, amelynek ülései a törvényi előírásnak megfelelően és szükség szerint kerülnek összehívásra.

Bevételei adományokból és a felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ából származnak. Cél szerinti juttatásai az alapító okiratnak megfelelnek.

A kuratórium határozatai a közérdekű céloknak eleget tesznek.

Esztergom, 2017. január 28.

Valkó Miklós

kuratóriumi elnök

 

Az alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

Az alapítvány közhasznú szervezet, céljai megvalósításában 6 kuratóriumi tag társadalmi munkában segíti az alapítványt.

1./ 2015. évi mérleg (ezer Ft-ban):

Eszközök Források

Pénzeszköz                             7.485

Értékpapír

Eszközök összesen:               7.485

Induló tőke                              40

Tőke változás                     7.006

Tárgyévi eredmény               439

Források összesen:           7.485

Eredmény kimutatás (ezer Ft-ban):

Bevételek Kiadások

SZJA 1% felajánlás               1.786

Kamatokból                                 24

Adományból                              588

Bevétel összesen:                   2.398

Tanulói ösztöndíjra                960

Szociális támogatásra             160

Bankköltségre                                      26

Iskolai póló                               56

Bilinguis pályázat                   540

Egyéb költség (verseny)         167

Év diákja                                  50

Kiadás összesen:                 1.959

Tárgyévi eredmény:                439 eFt.

2./ Költségvetési támogatást az alapítvány 2015. évben nem kapott.

3./ Az alapítvány vagyona a tárgyévben 439 eFt-tal növekedett.

4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Tanulói ösztöndíjra                             960 eFt

Szociális támogatásokra                     160 eFt

Bankköltségre                                       26 eFt

Iskolai póló                                            56 eFt

Bilinguis pályázat                              540 eFt

Versenyek                                          167 eFt

Év diákja                                               50 eFt

Összesen:                                         1.959 eFt

 

5./ Kimutatás a kapott támogatásokról

SZJA 1%                                         1.786 eFt

Kamatokból                                        24 eFt

Magánszemély adománya                 588 eFt

2.398 eFt

6./ Vezető tisztségviselők az alapítványtól juttatásban nem részesültek.

7./ Közhasznú tevékenységről rövid beszámoló.

Az alapítvány közhasznúsági tevékenységét változatlan feltételekkel a kuratórium irányítja, amelynek ülései a törvényi előírásnak megfelelően és szükség szerint kerülnek összehívásra.

Bevételei az adományokból és az szja 1%-ából származnak. Cél szerinti juttatásai az alapító okiratnak megfelelnek.

A kuratórium határozatai a közérdekű céloknak eleget tesznek.

Esztergom, 2016. január 28.

 

Valkó Miklós

kuratóriumi elnök

 

Az alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Az alapítvány közhasznú szervezet, céljai megvalósításában 6 kuratóriumi tag társadalmi munkában segíti az alapítványt.

 

1./ 2014. évi mérleg ezer Ft-ban

Eszközök

Pénzeszköz                             7046

Értékpapír

Tárgyévi eredmény       -739

Eszközök összesen:               7046

Források

Induló tőke                      40

Tőke változás              7745

Források összesen:   7046

Eredmény kimutatás ezer Ft-ban

Bevételek Kiadások

SZJA 1% felajánlás    1555

Kamatokból                   54

Adományból                895

Nyakkendő,póló, könyv                 481

Bilinguis pályázat                            300

Egyéb költség (verseny)                  680

Bér  és járulék                                 352

Bevétel összesen:      2504

Kiadások

Tanulói ösztöndíjra                       1124

Szociális támogatásra                      253

Szociális támogatásra                      253

Bankköltségre                                   53

Kiadás összesen:                            3243

Tárgyévi eredmény:     -739

2./ Költségvetési támogatást az alapítvány 2014. évben nem kapott.

3./ Az alapítvány vagyona a tárgyévben 739 eFt-tal csökkent.

4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Tanulói ösztöndíjra                           1124 eFt

Szociális támogatásokra                     253 eFt

Bankköltségre                                      53 eFt

Nyakkendő,póló                                 336 eFt

Jutalom könyv                                   145 eFt

Bilingius pályázat                              300 eFt

Versenyek                                         680 eFt

Megbízási díjak és járulék                 352 eFt

Összesen:                                         3243 eFt

5./ Kimutatás a kapott támogatásokról

SZJA 1%                                1555 eFt

Kamatokból                               54 eFt

Magán személy adománya     895 eFt

Összesen: 2504eFt

6./ Vezető tisztségviselők az alapítványtól juttatásban nem részesültek.

7./ Közhasznú tevékenységről rövid beszámoló.

Az alapítvány közhasznúsági tevékenységét változatlan feltételekkel a kuratórium irányítja, amelynek ülései a törvényi előírásnak és szükség szerint kerülnek összehívásra.

Bevételei az adományokból és az Szja 1%-ából származnak. Cél szerinti juttatásai az Alapító okiratnak megfelelnek.

A kuratórium határozatai a közérdekű céloknak eleget tesznek.

 

Esztergom, 2015-02-12.

 

Chalupa Zoltán

kuratóriumi elnök

 

 

Az alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013. évről

Az alapítvány közhasznú szervezet, céljai megvalósításában 6 kuratóriumi tag társadalmi munkában segíti az alapítványt.

 

1./ 2013. évi mérleg ezer Ft-ban

 

Eszközök

Pénzeszköz                             7785

Értékpapír

Források

Induló tőke                      40

Tőke változás              8218

Tárgyévi eredmény      -473

Eszközök összesen:               7785

Források összesen:   7785

Eredmény kimutatás ezer Ft-ban

Bevételek

SZJA 1% felajánlás    1920                             Tanulói ösztöndíjra                       1280

Kamatokból                  202                            Szociális támogatásra                      162

Adományból                 872                             Bankköltségre                                   47

Nyakkendő,póló                             305

Bilinguis pályázat                            360

Egyéb költség (verseny)                  727

Bér  és járulék                                 481

Kiadások

Tanulói ösztöndíjra                       1280

Szociális támogatásra                      162

Bankköltségre                                   47

Bevétel összesen:      2994

Kiadás összesen:       3467

Tárgyévi eredmény:     -473

2./ Költségvetési támogatást az alapítvány 2013. évben nem kapott.

3./ Az alapítvány vagyona a tárgyévben 473 eFt-tal csökkent.

4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Tanulói ösztöndíjra                           1280 eFt

Szociális támogatásokra                     162 eFt

Bankköltségre                                      47 eFt

Nyakkendő,póló                                 305 eFt

Bilingius pályázat                              360 eFt

Versenyek                                         600 eFt

Megbízási díjak és járulék                 481 eFt

Egyéb költség ( színház, utazás)       232 eFt

Összesen:                                         3467 eFt

5./ Kimutatás a kapott támogatásokról

SZJA 1%                                1920 eFt

Kamatokból                            202 eFt

Magán személy adománya      872 eFt

6./ Vezető tisztségviselők az alapítványtól juttatásban nem részesültek.

7./ Közhasznú tevékenységről rövid beszámoló.

Az alapítvány közhasznúsági tevékenységét változatlan feltételekkel a kuratórium irányítja, amelynek ülései a törvényi előírásnak és szükség szerint kerülnek összehívásra.

Bevételei az adományokból és az Szja 1%-ából származnak. Cél szerinti juttatásai az Alapító okiratnak megfelelnek.

A kuratórium határozatai a közérdekű céloknak eleget tesznek.

 

Esztergom, 2014-02-12.

 

Chalupa Zoltán

kuratóriumi elnök

 

Az alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012. évről

Az alapítvány közhasznú szervezet, céljai megvalósításában 6 kuratóriumi tag társadalmi munkában segíti az alapítványt.

 

1./ 2012. évi mérleg ezer Ft-ban

Eszközök

Pénzeszköz                             7552

Értékpapír                                 800

Eszközök összesen:                        8352

Források

Induló tőke                      40

Tőke változás              8080

Tárgyévi eredmény        138

Adó befiz.                       94

Források összesen:   8352

Eredmény kimutatás ezer Ft-ban

Bevételek

SZJA 1% felajánlás    1928

Kamatokból                  261

Adományból                   2320

Bevétel összesen:      4509


Tanulói ösztöndíjra                       1507

Szociális támogatásra                      352

Bankköltségre                                   24

Iskolai  eszköz                                 165

Nyakkendő, jelvény                        422

Bilinguis pályázat                             525

Óvodai játékház                            389

Egyéb költség                                  727

Bér                                                  166+ járulék

Kiadás összesen:                            4277


Tárgyévi eredmény:   128

2./ Költségvetési támogatást az alapítvány 2012. évben nem kapott.

Két vállalkozótól kaptunk a társasági adójuk terhére  összesen 1500 eFt-ot.

Serenitas Kft: 500 eFt,  ASK-M Kft:  1000 eFt.

3./ Az alapítvány vagyona a tárgyévben 138 eFt-tal nőtt,  és a befizetendő járulék összegével ( 94 eFt

4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Tanulói ösztöndíjra                           1507 eFt

Szociális támogatásokra                     352 eFt

Bankköltségre                                      24 eFt

Nyakkendő, jelvény                           422 eFt

Iskolai  eszköz                                   165 eFt

Bilingius pályázat                              525 eFt

Óvodai játékház                                 389 eFt

Versenyek                                         474 eFt

Megbízási díjak                                 166 eFt + járulék 2013.évben  fiz

Egyéb költség ( színház, utazás)       253 eFt

Összesen:                                        4277 eFt

 

5./ Kimutatás a kapott támogatásokról

SZJA 1%                                1928 eFt

Kamatokból                            261 eFt

Magán személy adománya       694 eFt

Vállalkozási adomány            1626 eFt

 

 

6./ Vezető tisztségviselők az alapítványtól juttatásban nem részesültek.

 

7./ Közhasznú tevékenységről rövid beszámoló.

 

 

Az alapítvány közhasznúsági tevékenységét változatlan feltételekkel a kuratórium irányítja, amelynek ülései a törvényi előírásnak és szükség szerint kerülnek összehívásra.

Bevételei az adományokból és az Szja 1%-ából származnak. Cél szerinti juttatásai az Alapító okiratnak megfelelnek.

A kuratórium határozatai a közérdekű céloknak eleget tesznek.

 

Esztergom, 2013-01-28.

Chalupa Zoltán

kuratóriumi elnök

 

Az alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

Az alapítvány közhasznú szervezet, céljai megvalósításában 6 kuratóriumi tag társadalmi munkában segíti az alapítványt.

1./ 2011. évi mérleg ezer Ft-ban

Eszközök
Pénzeszköz             7320             
Értékpapír               800           

Eszközök összesen:        8120

Források
Induló tőke             40
Tőke változás          7579

Tárgyévi eredmény       501

Források összesen:     8120


Eredmény kimutatás ezer Ft-ban

Bevételek

SZJA 1% felajánlás    2695                    
Kamatokból          210                                 
Iskolai torna eszköz                  316                                                                
Bevétel összesen:      3030                      

Kiadások

Tanulói ösztöndíjra                1804

Szociális támogatásra               224

Adományból          125

Bankköltségre            19

Nyakkendő, jelvény                  166

Kiadás összesen:                        2529


Tárgyévi eredmény:   501

2./ Költségvetési támogatást az alapítvány 2011. évben nem kapott.

3./ Az alapítvány vagyona a tárgyévben 501 eFt-tal nőtt.

4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Tanulói ösztöndíjra                   1804 eFt
Szociális támogatásokra        224 eFt
Bankköltségre                           19 eFt
Nyakkendő, jelvény            166 eFt
Iskolai tornaszer            316 eFt

 

Az alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010. évről


Az alapítvány közhasznú szervezet, céljai megvalósításában 6 kuratóriumi tag társadalmi munkában segíti az alapítványt.

1./ 2010. évi mérleg ezer Ft-ban

Eszközök
Pénzeszköz 6819 
Értékpapír 800

Források
Induló tőke 40
Tőke változás 6341

Tárgyévi eredmény 1238
Eszközök összesen: 7619
Források összesen: 7619

Eredmény kimutatás ezer Ft-ban

Bevételek
SZJA 1% felajánlás 3402
Kamatokból 198
Adományból 490
Bevétel összesen: 4090 

Kiadások
Tanulói ösztöndíjra 1785
Szociális támogatásra 369
Bankköltségre 69
Óvodai eszközök 203
Iskolai eszköz 169
Nyakkendő, jelvény 257
Kiadás összesen: 2852

Tárgyévi eredmény: 1238

2./ Költségvetési támogatást az alapítvány 2010. évben nem kapott.

3./ Az alapítvány vagyona a tárgyévben 1.238 eFt-tal nőtt.

4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Tanulói ösztöndíjra 1785 eFt
Szociális támogatásokra 369 eFt
Bankköltségre 69 eFt
Óvodai eszközök 203 eFt
Nyakkendő, jelvény 257 eFt
Iskolai tornaszer 169 eFt

5./ Kimutatás a kapott támogatásokról

SZJA 1% 3.402 eFt
Kamatokból 198 eFt
Magán személy adománya 440 eFt
Vállalkozási adomány 50 eFt


6./ Vezető tisztségviselők az alapítványtól juttatásban nem részesültek.

7./ Közhasznú tevékenységről rövid beszámoló.


Az alapítvány közhasznúsági tevékenységét változatlan feltételekkel a kuratórium irányítja, amelynek ülései a törvényi előírásnak és szükség szerint kerülnek összehívásra.
Bevételei az adományokból és az Szja 1%-ából származnak. Cél szerinti juttatásai az Alapító okiratnak megfelelnek.
A kuratórium határozatai a közérdekű céloknak eleget tesznek.


Esztergom,2011.02.07.


 

 

Az alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009. évről

Az alapítvány közhasznú szervezet, céljai megvalósításában 6 kuratóriumi tag társadalmi munkában segíti az alapítványt.

1./ 2009. évi mérleg ezer Ft-ban

Eszközök
Pénzeszköz: 581
értékpapír: 5800

Források
Induló tőke: 40
Tőke változás: 4227
Tárgyévi eredmény: 2114

Eszközök összesen: 6381 
Források: 6381


Eredmény kimutatás ezer Ft-ban

Bevételek
SZJA 1% felajánlás: 3015
Kamatokból: 168
Adományból: 640

Kiadások
Tanulói ösztöndíjra: 1149
Szociális támogatásra: 371
Tanulmányi versenyre: 41
Bankköltségre: 43
Egyéb (mikulás csomag) 105

Bevétel összesen: 3823 
Kiadás összesen: 1709
Tárgyévi eredmény: 2114

2./ Költségvetési támogatást az alapítvány 2009. évben nem kapott.

3./ Az alapítvány vagyona a tárgyévben 2114eFt-tal nőtt.

4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Tanulói ösztöndíjra: 1149 eFt
Szociális támogatásokra: 371 eFt
Bankköltségre: 43 eFt
Tanulmányi verseny: 41 eFt
Mikulás csomag: 105 eFt

5./ Kimutatás a kapott támogatásokról

SZJA 1%: 3015 eFt
Kamatokból: 168 eFt
Magán személy adománya: 640 eFt

6./ Vezető tisztségviselők az alaí­tványtól juttatásban nem részesültek.

7./ Közhasznú tevékenységről rövid beszámoló.

Az alapítvány közhasznúsági tevékenységét változatlan feltételekkel a kuratórium irányítja, amelynek ülései a törvényi előírásnak és szükség szerint kerülnek összehívásra.
Bevételei az adományokból és az Szja 1%-ából származnak. Cél szerinti juttatásai az Alapító okiratnak megfelelnek.
A kuratórium határozatai a közérdekű céloknak eleget tesznek.

1./ 2009. évi mérleg ezer Ft-ban

Eszközök
Pénzeszköz: 581
értékpapír: 5800

Források
Induló tőke: 40
Tőke változás: 4227
Tárgyévi eredmény: 2114

Eszközök összesen: 6381 
Források: 6381


Eredmény kimutatás ezer Ft-ban

Bevételek
SZJA 1% felajánlás: 3015
Kamatokból: 168
Adományból: 640

Kiadások
Tanulói ösztöndíjra: 1149
Szociális támogatásra: 371
Tanulmányi versenyre: 41
Bankköltségre: 43
Egyéb (mikulás csomag) 105

Bevétel összesen: 3823 
Kiadás összesen: 1709
Tárgyévi eredmény: 2114

2./ Költségvetési támogatást az alapítvány 2009. évben nem kapott.

3./ Az alapítvány vagyona a tárgyévben 2114eFt-tal nőtt.

4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Tanulói ösztöndíjra: 1149 eFt
Szociális támogatásokra: 371 eFt
Bankköltségre: 43 eFt
Tanulmányi verseny: 41 eFt
Mikulás csomag: 105 eFt

5./ Kimutatás a kapott támogatásokról

SZJA 1%: 3015 eFt
Kamatokból: 168 eFt
Magán személy adománya: 640 eFt

6./ Vezető tisztségviselők az alaí­tványtól juttatásban nem részesültek.

7./ Közhasznú tevékenységről rövid beszámoló.

Az alapítvány közhasznúsági tevékenységét változatlan feltételekkel a kuratórium irányítja, amelynek ülései a törvényi előírásnak és szükség szerint kerülnek összehívásra.
Bevételei az adományokból és az Szja 1%-ából származnak. Cél szerinti juttatásai az Alapító okiratnak megfelelnek.
A kuratórium határozatai a közérdekű céloknak eleget tesznek.


 

Az alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2008. évről

Az alapítvány közhasznú szervezet, céljai megvalósításában 6 kuratóriumi tag társadalmi munkában segíti az alapítványt.

1./ 2008. évi mérleg ezer Ft-ban

Eszközök
Pénzeszköz: 1467
értékpapír: 2800

Források
Induló tőke: 40
Tőke változás: 2.633
Tárgyévi eredmény: 1.594

Eszközök összesen: 4267 
Források : 4.267


Eredmény kimutatás ezer Ft-ban

Bevételek
SZJA 1% felajánlás: 2.402
Kamatokból: 1 
Adományból: 947

Kiadások
Tanulói ösztöndíjra: 964
Szociális támogatásra: 169
Óvodai játékok : 231
Bankköltségre: 42
Egyéb támogatások: 185
Iskolai eszközökre : 165

Bevétel összesen: 3.350 
Kiadás összesen: 1.756
Tárgyévi eredmény: 1.594

2./ Költségvetési támogatást az alapítvány 2008. évben nem kapott.

3./ Az alapítvány vagyona a tárgyévben 1.594eFt-tal nőtt.

4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Tanulói ösztöndíjra: 964 eFt
Szociális támogatásokra: 169 eFt
Bankköltségre: 42 eFt
Iskolai eszközökre: 165 eFt
Óvodai játékok: 231 eFt

5./ Kimutatás a kapott támogatásokról

SZJA 1%: 2.402 eFt
Kamatokból: 1 eFt
Magán személy adománya: 940 eFt
Vállalkozók adománya: 7 eFt

6./ Vezető tisztségviselők az alapítványtól juttatásban nem részesültek.

7./ Közhasznú tevékenységről rövid beszámoló.

Az alapítvány közhasznúsági tevékenységét változatlan feltételekkel a kuratórium irányítja, amelynek ülései a törvényi előírásnak és szükség szerint kerülnek összehívásra.
Bevételei az adományokból és az Szja 1%-ából származnak. Cél szerinti juttatásai az Alapító okiratnak megfelelnek.
A kuratórium határozatai a közérdekű céloknak eleget tesznek

 

 

FEBRUÁR HAVI ÉTLAP

MÁRCIUS HAVI ÉTLAP

______________________________________________________

Partneriskola

 

Szent István Királyról és a Boldogságos

Szűzről Nevezett ősrégi Papnevelő Intézet

hittan

Esztergomi Hittudományi Főiskola

erkölcstan képzésének gyakorló helye

Támogatott böngészők:

Ajánlott min. felbontás: 1152x864

Oldal látogatottság

Tagok : 4
Tartalom : 744
Webcímek : 6
Tartalom találatai : 4651139

Ki olvas minket

Oldalainkat 413 vendég böngészi

Büszkeségeink