Címlap Bemutatkozás Historia domus
Nyomtatás PDF

Épületünk

 

A Szatmári Irgalmas Nővérek az 1920-as Években vásárolták meg a Szent János utca és a Duna sor közötti magánházakat, ill. kapták meg az Érsekség gazdasági iroda épületét. Az első tervek 1926-ban készültek el. A maihoz képest a funkciók szerint tagoltabb külön óvoda, polgári iskola, gimnázium épület a mai zárdakert helyén egy hatalmas színháztermet is magában foglalt volna.
Az elfogadott tervet 1928-ban Vojtka József okleveles építészmérnök készíttette, a vasbeton munkákat Raab Rezső budapesti okleveles mérnök tervezte.
A kivitelezést Kató Gyula felülvizsgáló miniszteri műszaki főtanácsos felügyelete, a munkát helyi mesteremberek (Uhrini Kovách József építő vállalkozó vezetésével) végezték. A munka gyorsan haladt, 1930-ra el is készült, a végszámlát 1930 márciusában állították ki.
A Mindszenty tér felé eső nyugati szárnyban a Boldog Margit Leánygimnázium (8 osztállyal), a keleti szárnyban óvoda és polgári leányiskola működött. (A tanítóképző és az elemi a korábban épített Pázmány Péter B épületben volt.)
Az épület rendkívül modernnek számított, a százablakos Alma Mater 234 m-es hosszával az akkori Magyarország leghosszabb iskolaépülete volt. Az osztálytermek mellett, fizika-kémia előadóval, szertárakkal, rajzteremmel, tornateremmel, színházteremmel és az alagsorban egy kisebb uszodával is rendelkezett.
A háború végén a hadsereg vette igénybe az épületet, az 1944-es tanév zárása után rövid ideig a Görgey Arthur Hadapródiskola működött itt.
A háborúban komoly károk érték az épületet, több bombatalálat miatt elpusztult a nyugati torony, helyén teraszt alakítottak ki.
A nővérek a háború után megkezdték a helyreállítást és az oktató munkát, azonban 1948-ban az épületet államosították, a nővéreknek el kellett hagyniuk az iskolát és a zárdát. Az épületbe az állami Szent Margit Leánygimnázium rövidesen Állami Dobó Katalin Gimnázium, egy Általános iskola a későbbi József Attila - működött, majd 1951-ben az I. István Gimnázium és (1963-tól) Szakközépiskola is itt talált helyet.
1984-ben új helyére költözött a József Attila Általános Iskola, 1989-ben a Dobó is, az épületben maradt az István, idekerü0t a Kereskedelmi iskola, és itt kezdte meg működését a Dobóból kivált Egészségügyi Szakközépiskola, amely 1992-ben vette fel Árpád-házi Szent Erzsébet nevét.
Ezekben az években az épületrészeket több helyen leválasztották, raktárakat, portát alakítottak ki a folyosókon, tantermeket a dísztermi karzaton.
Az épület állaga egyre romlott, a 90-es évek közepén le kellett bontani a dísztermi erkély koráĄtjait is, a vakolat egyre nagyobb részeken mállott.
Kisebb felújítást csak a Mindszenty téri szárnyon végeztek II. János Pál pápa esztergomi látogatását megelőzően.
Az épület önkormányzati fenntartó Esztergom Város, majd Komárom-Esztergom megye - a nővérek visszaigényelte épületre már nem költöttek semmit.

Felújítási munkák, a tárgyi feltételek biztosítása a fenntartóváltás után


2001:
- nyarán a fenntartóváltás előtt 2 tanterem felújítása

2002:
- 5 tanterem festése
- nyelvi labor kialakítása (bútorzat, festés, parketta)
- az átvett B épületben parketta felújítása, kápolna kialakítása, 1 vizesblokk felújítása
- a nővérek finanszírozásában megkezdődött a teljes épület tetőszerkezetének a felújítása, az akkor még önkormányzati fenntartású iskoláé is.

2003:
- folyosói ablak cseréje a Főépületben
- tornaterem festése, parketta csiszolása
- folyosó burkolása a Főépületben

2004:
- óvoda kialakítása: 3 csoportszoba, tálalókonyha, vizesblokk
- a B épület folyosó ablakainak cseréje
- a B épület villanyhálózatának felújítása

2005:
- 5 tanterem, 2 csoportbontásos terem, 1 mosdó felújítása a Keleti szárnyban (villamoshálózat, festés, parketta)
- technika szaktanterem kialakítása

2006:
- 9 terem, 2 csoportbontásos terem, folyosó felújítása a Keleti szárnyban, a Kereskedelmi iskola helyén
- ebédlő, tálalókonyha kialakítása
- számítástechnika II. kialakítása (bútorzat, gépek)
- az alagsorban tornaszoba, fiúöltöző és zuhanyozó kialakítása
- rajz szaktanterem, természettudományos előadó kialakítása
- karácsonyra elkészül az átjáró a két épület között

2007.
- 10 tanterem, 2 csoportbontásos terem, folyosók, 3 mosdó felújítása, a 
Szent István Gimnázium helyén
- Díszterem bővítése, alagsori lejárat helyreállítása, folyosó burkolás
- természettudományos labor bővítése
- kommunikációs stúdió kialakítása
- számítástechnika I átköltöztetése, újrabútorozása
- új udvari kijárat kialakítása
- az emeleti folyosó ablakainak cseréje
- főépület udvarán óvodai játékok elhelyezése
- dísztermi világítás, hangosítás pótlása

2008:
- a Főépület 7 tantermének, 2 mosdó, a B épület 4 tantermének felújítása
- B épület folyosójának festése
- novemberre elkészült az új könyvtárterem
- elkezdték az épület külső felújítását
(dí­sztermi blokk, keleti szárny, új kapu)

2009:
- az alsó tagozatnak 2 tanterem, 1 csoportbontásos terem kialakítása a kollégium helyén
- 1 csoportbontásos terem felújítása (B épület)
- az óvodai folyosó burkolása
- a dísztermi terasz helyreállítása
- tornatermi öltöző, vizesblokk helyreállítása
- a nyugati szárny vakolása
- ősszel megkezdődött a rondella beépítése

2010:
- 2 mosdó felújítása
- 2 csoportbontásos terem kialakítása a karzaton
- 1 alsós terem kialakítása
- új tanári kialakítása, gazdasági iroda bővítése
- B épület újravakolása, bejárati műkő felújítása
- kazánok részleges felújítása (a vízbetörés okozta károk elhárítása)
- óvoda, alsós folyosó festése

2011:
- Keleti szárny alagsori folyosó újravakolása, festése
- Konyha, ebédlő festése
- 6 tanterem, mosdók festése
- Főépület tornaterem és tornatermi folyosó festése
- Óvodai tornaterem festése
- Főépület udvari homlokzat felújítás
- Számítástechnika III. kialakítása

 

2012.

- új alsós mosdó kialakítása
- technika terem átköltöztetése
- 2 új csoportbontásos terem kialakítása
- 5 tanterem kifestése
- 3 tanterem parkettájának felújítása
- az udvari közművek kiváltása
- megelőző régészeti feltárás az iskola udvarán
- az alagsorban fiú-lány öltöző, mozgássérült öltöző kialakítása
- óvodai játszóudvaron játékok telepítése
 

 

MÁJUS HAVI ÉTLAP

JÚNIUS HAVI ÉTLAP

______________________________________________________

Partneriskola

 

Szent István Királyról és a Boldogságos

Szűzről Nevezett ősrégi Papnevelő Intézet

hittan

Esztergomi Hittudományi Főiskola

erkölcstan képzésének gyakorló helye

Támogatott böngészők:

Ajánlott min. felbontás: 1152x864

Oldal látogatottság

Tagok : 4
Tartalom : 807
Webcímek : 6
Tartalom találatai : 5763441

Ki olvas minket

Oldalainkat 140 vendég böngészi

Büszkeségeink