Címlap Könyvtár

TÁJÉKOZTATÓ A GYÓGYTESTNEVELÉS ELLÁTÁSÁRÓL!

Nyomtatás PDF

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

A 2018/219-es tanévben a gyógytestneveléssel kapcsolatos feladatokat Orbán Sára tanárnő látja el, heti 8 órában. A gyógytestnevelésre járó tanulóknak heti 3 órán kötelező részt venniük, amiből egy óra úszás, ennek helyszíne az esztergomi Szent István Strandfürdő.

 

A gyógyúszások helyszíne és időpontja:

Szent István Strandfürdő minden kedden és csütörtökön 8. és 9. óra (14:30-16:00-ig.) Ezen időpontok közül a tanuló választhat ki egyszer 45 percet

 

A tornatermi foglalkozások megoszlása:

Hétfő 0.óra: helyszín a tornaterem (kék vívóterem)

Szerda 0.óra: helyszín tornaterem

Szerda 7.óra:helyszín óvodás tornaterem

Csütörtök 6.óra: helyszín óvodás tornaterem

Az órarend kialakításánál arra törekedtünk, hogy a lehetőségekhez képest a lehető legkevesebb plusz időt vegyünk el a diákoktól. Természetesen az egyéni eltéréseket is igyekszünk figyelembe venni, ezért ha valakinek a fent megjelölt időpontok nem felelnek meg lehetőséget biztosítunk eggyel idősebb vagy fiatalabb évfolyamú csoportok óráinak látogatására is, előzetes megbeszélés alapján.

 

Orbán Sára
Testnevelő, Gyógytestnevelő

 

A GYÓGYTESTNEVELÉS

A gyógytestnevelés önálló tantárgy, amelyben betegségtípusok szerinti és testi képességeikben visszamaradt tanulók, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, akiket az iskolaorvos, ill. a szakorvos gyógytestnevelésre utal. A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küszködő, illetve a testi képességekben visszamaradó tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés eszközeivel.A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy-vagy könnyített testnevelésre utalja. A gyógytestnevelési szolgáltatás ingyenes.

 

BEUTALÁS, KATEGÓRIÁBA SOROLÁS

A gyógytestnevelésre való beutalás, illetve kategóriába sorolás szintén a nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladat. A beutalást és a kategóriába sorolást a szakorvos is elvégezheti, de minden esetben az iskolaorvos kompetenciája a besorolás megadása, lévén az ő felelőssége.

1. A tanuló, ha egészségi állapota miatt a testnevelési órák gyakorlatait csak részben vagy egyáltalán nem tudja elvégezni - az orvosi szakvéleményben foglaltak szerint - a kötelező testnevelési óra keretében vagy helyett kötelező könnyített testnevelésre (a továbbiakban: I. kategória) vagy a kötelező testnevelési óra helyett kötelező gyógytestnevelésre (a továbbiakban: II. kategória) kell beosztani, illetve fel kell menteni (a továbbiakban: III. kategória) mindenféle testnevelési órán való részvétel alól.

2. Könnyített testnevelési órán (I. kategória) vesz részt a tanuló, ha hosszabb betegség miatt fizikai állapota leromlott, kismértékű mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása van, s emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti. A könnyített testnevelés a testnevelési órák keretében vagy azok helyett is megszervezhető.

3. Gyógytestnevelési órán (II. kategória) kötelezően vesz részt a tanuló, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása miatt sajátos, az állapotát figyelembe vevőfoglalkozásokat kell részére szervezni. A tanuló orvosi javaslat alapján, testnevelési órán is részt vehet.

4. Fel kell menteni a tanulót a testnevelési órán való részvétel alól (III. Kategória), ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelési órán való részvételét sem.

 

BESOROLÁS:

II/A kat.: Orvosi javaslat alapján, a kötelező gyógytestnevelési és testnevelés órán is részt kell vennie. Gyógytesnevelés óra féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő tanár állapítja meg. A testnevelés jegyét a testnevelő tanár adja. Ezek külön tantárgyként szerepelnek az ellenőrzőjében.

II/B kat.: Csak a gyógytestnevelés órákon vehet részt, az egészségügyi diagnózisnak megfelelő foglalkozásokon, ami kötelező számára. Féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő tanár állapítja meg.

A gyógytestnevelés foglalkozás heti három alkalommal kötelező, (ebből lehetőség szerint egy alkalom úszás lehet.) A gyógytestnevelés kivált két mindennapos testnevelési foglalkozást. Az a gyermek, aki speciális gyógyúszáson vesz részt, vagy intézeti gyógytornán, az ő részükre, azok az óraszámok leszámíthatók a kötelező óraszámból.

Hiányzások: A több napos hiányzásról szóló orvosi igazolás fénymásolatát egy héten belül kell leadni. Az iskolai elfoglaltságok miatti mulasztást az osztályfőnök, vagy a szaktanár a igazolhatja. Félévente 3 alkalommal igazolhat hiányzást a szülő. A gyógytestnevelésről való hiányzás beleszámít az éves hiányzásba. A 30%-os hiányzási szabály a gyógytestnevelés órákra is érvényes. Elégtelen jelenlét pótvizsgát is vonhat maga után. A tanuló kötelessége az órákon pontosan, ékszerek nélkül, sportruházatba átöltözve megjelenni.

 

Osztályozás, értékelés:

Az értékelés alapja a rendszeres, folyamatos és aktív munka. A tanult gyakorlatokból bemutatások, felmérések. Az osztályzatok az e-naplóba kerülnek be, ahol a szülő és a tanuló is nyomon követheti ezeket. A gyerekek évente egyszer központilag részt vesznek orthopédia felülvizsgálaton, ez többnyire a tanév májusi hónapjára esik. Az a gyermek, akit az orvos gyógytestnevelésre javasol, számára a foglalkozásokon való részvéte kötelező tanórai jelleggel bír.

 

 

MÁJUS HAVI ÉTLAP

JÚNIUS HAVI ÉTLAP

______________________________________________________

Partneriskola

 

Szent István Királyról és a Boldogságos

Szűzről Nevezett ősrégi Papnevelő Intézet

hittan

Esztergomi Hittudományi Főiskola

erkölcstan képzésének gyakorló helye

Támogatott böngészők:

Ajánlott min. felbontás: 1152x864

Oldal látogatottság

Tagok : 4
Tartalom : 807
Webcímek : 6
Tartalom találatai : 5763232

Ki olvas minket

Oldalainkat 144 vendég böngészi

Büszkeségeink