Az írásbeli vizsga napja: 2022. január 22. (szombat), gyülekező az iskola Főépületének (Mindszenty tér 7.) aulájában legkésőbb 9 óra 30 percig.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az épületbe kísérők nem léphetnek be! Kérjük a gyerekeket az iskola épülete előtt várják.

Fontosabb tudnivalók:

Az írásbeli vizsgák során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete tintával kell kitölteni!

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. 

A matematika feladatlap kitöltéséhez rajzeszközökön kívül (vonalzó, körző, szögmérő) más segédeszközt nem használható (pl. zsebszámológép). 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK FORGATÓKÖNYVE

09:30 – 10:00​ A magyar nyelvi feladatlap-csomag bontása, ellenőrzése és szétosztása. A tanulók tájékoztatása arról, hogy mikor és hol tekinthetők majd meg az értékelt dolgozatok.

10:00 – 10:45:​ A magyar nyelvi feladatlap kitöltése

10:45 – 11:00​ szünet a felvételiző diákok számára

10:30 – 11:00​ A matematika feladatlap-csomag bontása, ellenőrzése, szétosztása

11:00 – 11:45​ A matematika feladatlap kitöltése

Azok számára, akik betegség, vagy egyéb nyomós ok (pl. karanténba kerültek) miatt nem tudnak megjelenni a szombati vizsganapon, és a hiányzásukat igazolják legkésőbb a vizsgát követő első munkanapon, számukra pótló felvételi vizsga kerül megszervezésre.

A pótló felvételi vizsga időpontja: 2022. január 27. (csütörtök) 14 óra

A pótló felvételi vizsga helye: az iskola főépülete (Mindszenty tér 7.)

IDEJE: 2022. JANUÁR 19-20. 8 ÓRÁTÓL 14 ÓRÁIG (SZÜNETEKBEN)

HELYE: SZERDÁN ISKOLATITKÁRI IRODA
CSÜTÖRTÖKÖN RAJZTEREMMEL SZEMBEN

TELJESÁR: 12100 FT/HÓ
KEDVEZMÉNYES: 6050 FT/HÓ

KÉREM A HATÁRIDŐ BETARTÁSÁT, KÉREM, HOGY AMENNYIBEN A GYERMEK BETEG ÚGY A FEBRUÁRI IGÉNYT EMAILBEN JELEZZÉK.

Tisztelt Pedagógusok!

Tisztelt Szülők!

2022. január 15-tel megváltozott az iskolák koronavírussal kapcsolatos eljárásrendje. Az iskolai járványkezelési protokoll változása mögött a jóval fertőzőképesebb, de a fiatalok körében enyhébb tüneteket okozó omikron variáns előtérbe kerülése és az 5-11 évesek átoltottságának folyamatos növekedése áll.

Az új eljárásrend értelmében az iskolák 1-12. évfolyamán – amennyiben egy iskolai tanuló esetében COVID-19 fertőzés igazolódik- , a fertőzött tanuló 7 napra karanténba kerül. A 7 nap karantén akkor szűnik meg, ha a beteg már legalább 3 napja láztalan és a légúti tünetei megszűntek.

A beteg tanuló 3 nap tünetmentessége, valamint a tünetek kezdetétől számított 5. napon végzett negatív gyorsteszt-eredmény esetén az elkülönítés feloldható, és a tanuló visszatérhet az intézménybe.

Az érintett osztályban, tanulócsoportban folytatódik a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás azon tanulók számára, akik oltottak.

A fertőzöttel kontakt személynek minősülő, nem oltott tanulók 5 napra karanténba kerülnek. Kontakt személynek minősül az a be nem oltott, aki a tünetek megjelenése előtti 2 napban 2,5 méteren belül tartózkodott 15 percen túl a fertőzött személlyel. A karantén kezdetét a fertőzött személlyel történt utolsó találkozás napjától számítják.

A karanténba kerültek számára a karantén időtartama alatt az intézmény gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott tananyag, a házifeladat) megküldéséről. Azokban az osztályokban, ahol a tanulók egy része a fentiek miatt átmenetileg nem vehet részt a jelenléti oktatásban, lehetséges olyan módon megszervezni az oktatást, hogy az otthon lévők online módon bekapcsolódhassanak.

A karantén miatt mulasztó tanulók óráit az osztályfőnökök „hatósági igazolás”-ként igazolják.

Esztergom, 2022. január 17.
Valkó Miklós

18kedd
2022január

2022. január 25-én kedden, 9:30 – 12:00-ig véradás lesz az iskola aulájában. A véradás feltétele a betöltött 18. életév, legalább 50 kg testsúly, egészséges állapot.

  • A véradásra hozni kell: személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ- kártyát
  • Véradás előtt erősen javasolt az evés, és bőséges folyadék fogyasztása.
  • Két véradás között legalább 56 napnak kell eltelnie.
  • Hívjuk, bátorítsuk szüleinket, rokonainkat, ismerőseinket is.
14péntek
2022január
3hétfő
2022január

Január 4-én, kedden a 6. órában a 12.A, 12.B, 12.C osztályok számára a díszteremben felvételi – továbbtanulási tájékoztatót tartunk.

Január 6. csütörtök Vízkereszt napja a katolikus egyházban „parancsolt ünnep”.

  • Vízkereszt hagyományos elnevezése, az epifánia a görög epiphaneia, megjelenés szóból származik, a Szentírásra utal vissza. Az Ószövetségben Isten különféle módokon nyilvánítja ki önmagát az embereknek, ahogy megjelenik Mózesnek az égő csipkebokorban vagy a tűzoszlop képében, vagy ahogy prófétái által szól hozzánk. Az ószövetségi ígéretek Jézus Krisztusban teljesednek be, amikor Isten emberré lesz. A latin kifejezés is erre utal: Epiphania Domini, magyarul: az Úr megjelenése vagy Urunk megjelenése. Vízkereszt ünnepe emlékeztet minket arra, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent közöttünk és elhozta nekünk az üdvösséget. Három eseményt idéz fel az ünnep: a napkeleti bölcsek imádását, Jézus megkeresztelkedését a Jordánban és Jézus első csodáját a kánai menyegzőn.
  • Ezen a napon a 0-2. órák elmaradnak. Kérek minden tanulót, hogy reggel ½ 8 előtt érkezzen meg az iskolába. 7:30-tól vonulunk fel a bazilikába ünnepi szentmisére. A szentmisén az 1-12. évfolyam vesz részt. A szentmisére a 12.A osztályosok kísérik fel az 1.A osztályosokat, a 12.B az 1.B-t, a 12.C az 1.C-t. A szentmisére nem kell ünneplő ruha, mindenki melegen öltözzön fel! A tanítás a 3. órával kezdődik 9:50-kor.
  • A szentmisét követően tartjuk meg az iskola házszentelését. A házszentelést Dr. Török Csaba atya és a káplánja, Imre atya végzi. Az iskolarádió rendszerén keresztül mondják el a házszentelés liturgikus szövegeit, majd szétválnak, minden terembe bemennek, meghintik a termeket szenteltvízzel és elkészítik a feliratokat. A szentelés befejező gesztusaként a bejárati ajtó szemöldökfájára felírják az évszámot, valamint a C + M + B betűket, amelyek a latin mondatot rövidítik: „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e hajlékot!”. Ez a néhány betű egész évben, nehéz és szép pillanatokban, örömben és gyászban emlékeztethet arra, hogy Krisztus áldó keze minden körülmények között otthonunk felett van. Ez talán abban is segíthet, hogy döntéseinkben, otthoni viselkedésünkben, bűneinkből való felállásunkban tudjunk kihez igazodni, hiszen Ő nem hagy el bennünket.

Január 12-én, szerdán délelőtt 10 órától véradás lesz az iskola aulájában. Buzdítok minden 18. életévét betöltött tanulót, adjon vért, mert a véradással 3 életet menthet meg.

Január 14. pénteken tanítás nélküli munkanap lesz az 5-12. évfolyamon.

  • 2022. január 13-15. között a Hungexpo Budapesti Vásárközpont „A” csarnokában rendezik meg a 22. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást. A kiállításon online formában is részt lehet venni az educatioexpo.hu honlapon. A kiállítás mindhárom napon 10-17 óra között lesz nyitva. A kiállítás ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és csak védettségi igazolvánnyal látogatható. Regisztrálni az educatioexpo.hu oldalon, a https://www.educatioexpo.hu/regisztracio linken lehet. A regisztrálók e-mailben kapják meg a belépéshez szükséges QR-kódot, amelyet okostelefonon vagy kinyomtatva kell felmutatniuk. A helyszínen is lehet majd regisztrálni, de a sorbanállás elkerülése érdekében ajánlott a rendezvény előtt kódot igényelni. A kapott kód online belépésre is használható. Kérem az osztályfőnököket, biztassák a diákokat, vegyenek részt a programon.

A korábbi évekhez hasonlóan mindhárom napon 9 és 10 óra között soron kívüli bejutást biztosítanak a középiskolákból érkező csoportoknak. Erre akkor van lehetőség, ha előre jelentkeznek az educatioexpo.hu honlapon elérhető Regisztráció menüpontban. Csoportos regisztráció esetén is szükséges a személyes regisztráció. A csoportot vezető tanárok „csoportkódot” generálhatnak, amellyel a diákok saját regisztrációjuk során a csoporthoz tartozásukat is jelölhetik.

A rendezvényen Hellopay fizetési rendszer működik. A részletes program elérhető az Educatio Facebook-oldalán is (facebook.com/educatiokiallitas).

Azok a 11-12. évfolyamos tanulók, akik szeretnék módosítani a második félévben fakultációs (emelt szintű érettségire felkészítő) tantárgyválasztásukat, nyújtsanak be az igazgatónak címzett (pontosan megfogalmazott) kérvényt a szülő és a saját aláírásukkal legkésőbb 2022. január 20-ig.

Esztergom, 2022. január 03.
Valkó Miklós
igazgató

24péntek
2021december

Kedves Diákok!

Elkészült az idei osztályképeket tartalmazó fotókönyvünk, fogadjátok, lapozzátok szeretettel!

Osztályképek 2021

Időpontja: 2021. december 8-9. (szünetekben)
Helye: 2021. december 8. iskolatitkári iroda
2021. december 9. rajzteremmel szemben
Teljesárú: 12.100.- Ft/hó
Kedvezményes: 6.050.- Ft/hó

Kérem a határidő pontos betartását!

6hétfő
2021december
1szerda
2021december

Tisztelt Szülők!

2021. december 8-án, szerdán 15 – 18 óra között szaktanári fogadóórákat tartunk iskolánkban az 5-12. évfolyamos tanulók szülei számára.

A fogadóórákra időpontokat foglalni az e-napló felületén lehet.

Felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy december 1-től csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni a köznevelési intézmények területére (az iskola tanulóinak és alkalmazottainak kivételével).

Esztergom, 2021. december 1.
Valkó Miklós