23hétfő
2021augusztus

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Az új tanév 2021. szeptember 1-én kezdődik el Veni Sancte szentmisével.

Az osztályok szeptember 1-én, szerda reggel 7:30-kor indulnak fel a Bazilikába, ezért kérem, a tanulók az osztályterembe korán, lehetőleg 7:15-ig érkezzenek meg!

A szentmisén mindannyian iskolai ünneplőben veszünk részt.

Kérem, hogy a gyerekek egyenek és igyanak otthon!

A tanulók a délelőtt folyamán átveszik a tankönyveiket, ezek hazaviteléhez hozzanak táskát! A tankönyvek az iskolai könyvtár tulajdonát képezik, ezért kérem, a tanulók kössék be őket, és vigyázzanak rájuk (de használhatják, olvashatják őket!).

Az osztályokról a tavalyi évhez hasonlóan fotókat készítünk, amelyeket egy digitális könyvecskében a honlapra teszünk fel. Új tanulóinkról az E-napló számára külön egyéni képet készítünk.

Szerdán az 5-12. évfolyamon csak osztályfőnöki órákat tartunk.

Szeptember 2-án, csütörtökön az összes esztergomi, egyházi fenntartású iskola közös flashmob jellegű megmozduláson vesz részt a bazilika előtt a délelőtti órákban. Erről felvétel fog készülni, amely felkerül az Eucharisztikus Kongresszus honlapjára is.

Az 5-12. évfolyamosok szeptember 3-4-én (pénteken és szombaton) osztálykiránduláson vesznek részt, hogy a magányban töltött elmúlt másfél év után a régi barátságokat megerősíthessék és újakat köthessenek. Az osztálykirándulásokról részletes információkat az osztályfőnökök adnak majd.

Ebben a tanévben is lehet iskolánkban ősszel előrehozott érettségit tenni. Azok a diákok, akik érettségi vizsgát akarnak tenni, legkésőbb szeptember 6. hétfő 15 óráig jelentkezzenek az iskolatitkároknál. (Kérem, ne felejtsétek el ezt egyeztetni a szaktanárotokkal sem!)

Azok a 11-12. évfolyamos tanulók, akik szeretnék megváltoztatni szabadon választott emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyukat (leadni, felvenni, cserélni), legkésőbb szeptember 10. 14 óráig tehetik meg írásos kérvénnyel, amelyet ők és a szüleik is aláírtak.

Iskolánk bekapcsolódik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaiba. Tanáraink és diákjaink között többen önkéntesként vesznek részt, kórusunk énekel a megnyitón.

  • Szeptember 10-én délután – este a 11-12. évfolyamosok az Ákos-koncertre és a Forrás-pont előadására utaznak.
  • Szeptember 11-én, szombaton délután – este a 9-10. évfolyamosok a Kossuth-téri szentmisén, majd a fáklyás körmeneten vesznek részt.
  • Szeptember 12-én, vasárnap délelőtt a 7-8. évfolyamosok a NEK záró szentmiséjén ünnepelnek Ferenc pápával együtt.

A programokról részletesebb tájékoztatást az osztályfőnökök adnak később. Az utazások az iskola által biztosított autóbuszokkal történnek.

Iskolánk egyházi jellege miatt, a megfogalmazott nevelési elveink alapján fontosnak érzem hangsúlyozni, hogy a fentebb felsorolt iskolai programok kötelezőek mindenki számára vallási-felekezeti hovatartozás nélkül. Az intézménybe jelentkezéssel vállalták a tanulók és a szülők is, hogy ezeket az értékeket elfogadják és támogatják.

Isten áldotta, testi, lelki és szellemi növekedésben gazdag új tanévet kívánok intézményünk összes gyermekének, tanulójának, szüleiknek és alkalmazottjainknak.

Esztergom, 2021. augusztus 23.
Valkó Miklós