13szerda
2021október

Kedves Diákjaink!

Köszönetet mondok a nevelőtestület és az öregdiákok nevében minden olyan tanulónak, aki az október 9-i öregdiáktalálkozó szervezésében és lebonyolításában segített!

2021. október 15-én, pénteken, és 16-án, szombaton szalagavató ünnepélyt tartunk az iskolában, ezért kérem, hogy az osztálytermeiteket pénteken különösen nagy rendben hagyjátok el a tanítás után, a padok legyenek üresek és tiszták!

2021. október 15-én, péntek délután angol nyelvvizsgát szervezünk az épületben, ezért még egyszer kérem, hogy rendezett körülményeket hagyva távozzatok az iskolából.

Október 18-ával megkezdődik az őszi érettségi vizsgaidőszak. Kérek minden vizsgázót, hogy az érettségi vizsga megkezdése előtt legalább 30 perccel korábban jelenjen meg a vizsga helyszínén. Minden vizsgázó iskolai ünneplőben jelenjen meg (lányokon lehet nadrág). Mindenkinél legyen személyi igazolvány, kék vagy fekete toll. A vizsgaterembe tilos behozni mobiltelefont, okosórát és szöveges adatok tárolására alkalmas számológépet. Az idegen nyelvi érettségi 4. részéhez mindenki hozzon magával szótárat. A vizsgatermek környékén, kérem, mindenki legyen csendben!

  • Október 18-án, hétfőn az 5. óra után a kémia szaktanteremben (F 02) földrajz írásbeli érettségi vizsga lesz 14-16 óra között.
  • Október 19-én, kedden 8-11 óra között matematika írásbeli érettségi lesz a kémia szaktanteremben (F 02).
  • Október 21-én, csütörtökön 8-1115 óra között angol nyelv írásbeli érettségi lesz a kémia szaktanteremben (F 02).

Október 21-én, csütörtökön 8 – 12 óra között PIRLS mérésen vesznek részt az 5.A és 5.B osztályos tanulók. A mérés helyszíne az Informatika I., II. és III. terem. A mérés befejezése után a tanítás folytatódik a két osztály számára.

Október 22-én, pénteken emlékezünk meg ünnepélyes keretek között az 1956. évi forradalomról és szabadságharcról a díszteremben. Kérem, minden tanuló ezen a napon iskolai ünneplőben legyen: lányok egyenszoknya, matrózblúz, iskolai jelvény, fekete, alkalomhoz illő cipő; fiúk sötét szövetnadrág, betűrt fehér ing, iskolai nyakkendő, jelvény, fekete, alkalomhoz illő cipő.

  • 10:45-től (a 4. órában) az alsó tagozat, és az 5.C, 6.C osztályok;
  • 11:40-től (az 5. órában) az 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, osztályok, a 7. és 8. évfolyam a 6.A osztály megemlékező műsorát tekinti meg.
  • 12:35-től (a 6. órában) a 9. és 10. évfolyam;
  • 13:30-tól (a 7. órában) a 11. és 12. évfolyam a 9.D osztály megemlékezésén vesz részt.

Ebédelni az ünnepélyeik után mehetnek a tanulók. Az ünnepélyek utáni órákat megtartjuk. A 8. óra, a napközi, tanulószoba az 5-8. évfolyamon elmarad.

Az őszi szünet október 23-tól november 1-ig tart. Az őszi szünet utáni első tanítási nap november 2. kedd. Kérem, a szünetre mindenki vigye haza kimosni a köpenyét, tornazsákját. A tantermeket tisztán hagyjuk el.

Esztergom, 2021. október 13.
Valkó Miklós