3hétfő
2022január

Január 4-én, kedden a 6. órában a 12.A, 12.B, 12.C osztályok számára a díszteremben felvételi – továbbtanulási tájékoztatót tartunk.

Január 6. csütörtök Vízkereszt napja a katolikus egyházban „parancsolt ünnep”.

  • Vízkereszt hagyományos elnevezése, az epifánia a görög epiphaneia, megjelenés szóból származik, a Szentírásra utal vissza. Az Ószövetségben Isten különféle módokon nyilvánítja ki önmagát az embereknek, ahogy megjelenik Mózesnek az égő csipkebokorban vagy a tűzoszlop képében, vagy ahogy prófétái által szól hozzánk. Az ószövetségi ígéretek Jézus Krisztusban teljesednek be, amikor Isten emberré lesz. A latin kifejezés is erre utal: Epiphania Domini, magyarul: az Úr megjelenése vagy Urunk megjelenése. Vízkereszt ünnepe emlékeztet minket arra, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent közöttünk és elhozta nekünk az üdvösséget. Három eseményt idéz fel az ünnep: a napkeleti bölcsek imádását, Jézus megkeresztelkedését a Jordánban és Jézus első csodáját a kánai menyegzőn.
  • Ezen a napon a 0-2. órák elmaradnak. Kérek minden tanulót, hogy reggel ½ 8 előtt érkezzen meg az iskolába. 7:30-tól vonulunk fel a bazilikába ünnepi szentmisére. A szentmisén az 1-12. évfolyam vesz részt. A szentmisére a 12.A osztályosok kísérik fel az 1.A osztályosokat, a 12.B az 1.B-t, a 12.C az 1.C-t. A szentmisére nem kell ünneplő ruha, mindenki melegen öltözzön fel! A tanítás a 3. órával kezdődik 9:50-kor.
  • A szentmisét követően tartjuk meg az iskola házszentelését. A házszentelést Dr. Török Csaba atya és a káplánja, Imre atya végzi. Az iskolarádió rendszerén keresztül mondják el a házszentelés liturgikus szövegeit, majd szétválnak, minden terembe bemennek, meghintik a termeket szenteltvízzel és elkészítik a feliratokat. A szentelés befejező gesztusaként a bejárati ajtó szemöldökfájára felírják az évszámot, valamint a C + M + B betűket, amelyek a latin mondatot rövidítik: „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e hajlékot!”. Ez a néhány betű egész évben, nehéz és szép pillanatokban, örömben és gyászban emlékeztethet arra, hogy Krisztus áldó keze minden körülmények között otthonunk felett van. Ez talán abban is segíthet, hogy döntéseinkben, otthoni viselkedésünkben, bűneinkből való felállásunkban tudjunk kihez igazodni, hiszen Ő nem hagy el bennünket.

Január 12-én, szerdán délelőtt 10 órától véradás lesz az iskola aulájában. Buzdítok minden 18. életévét betöltött tanulót, adjon vért, mert a véradással 3 életet menthet meg.

Január 14. pénteken tanítás nélküli munkanap lesz az 5-12. évfolyamon.

  • 2022. január 13-15. között a Hungexpo Budapesti Vásárközpont „A” csarnokában rendezik meg a 22. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást. A kiállításon online formában is részt lehet venni az educatioexpo.hu honlapon. A kiállítás mindhárom napon 10-17 óra között lesz nyitva. A kiállítás ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és csak védettségi igazolvánnyal látogatható. Regisztrálni az educatioexpo.hu oldalon, a https://www.educatioexpo.hu/regisztracio linken lehet. A regisztrálók e-mailben kapják meg a belépéshez szükséges QR-kódot, amelyet okostelefonon vagy kinyomtatva kell felmutatniuk. A helyszínen is lehet majd regisztrálni, de a sorbanállás elkerülése érdekében ajánlott a rendezvény előtt kódot igényelni. A kapott kód online belépésre is használható. Kérem az osztályfőnököket, biztassák a diákokat, vegyenek részt a programon.

A korábbi évekhez hasonlóan mindhárom napon 9 és 10 óra között soron kívüli bejutást biztosítanak a középiskolákból érkező csoportoknak. Erre akkor van lehetőség, ha előre jelentkeznek az educatioexpo.hu honlapon elérhető Regisztráció menüpontban. Csoportos regisztráció esetén is szükséges a személyes regisztráció. A csoportot vezető tanárok „csoportkódot” generálhatnak, amellyel a diákok saját regisztrációjuk során a csoporthoz tartozásukat is jelölhetik.

A rendezvényen Hellopay fizetési rendszer működik. A részletes program elérhető az Educatio Facebook-oldalán is (facebook.com/educatiokiallitas).

Azok a 11-12. évfolyamos tanulók, akik szeretnék módosítani a második félévben fakultációs (emelt szintű érettségire felkészítő) tantárgyválasztásukat, nyújtsanak be az igazgatónak címzett (pontosan megfogalmazott) kérvényt a szülő és a saját aláírásukkal legkésőbb 2022. január 20-ig.

Esztergom, 2022. január 03.
Valkó Miklós
igazgató