Az írásbeli vizsga napja: 2022. január 22. (szombat), gyülekező az iskola Főépületének (Mindszenty tér 7.) aulájában legkésőbb 9 óra 30 percig.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az épületbe kísérők nem léphetnek be! Kérjük a gyerekeket az iskola épülete előtt várják.

Fontosabb tudnivalók:

Az írásbeli vizsgák során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete tintával kell kitölteni!

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. 

A matematika feladatlap kitöltéséhez rajzeszközökön kívül (vonalzó, körző, szögmérő) más segédeszközt nem használható (pl. zsebszámológép). 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK FORGATÓKÖNYVE

09:30 – 10:00​ A magyar nyelvi feladatlap-csomag bontása, ellenőrzése és szétosztása. A tanulók tájékoztatása arról, hogy mikor és hol tekinthetők majd meg az értékelt dolgozatok.

10:00 – 10:45:​ A magyar nyelvi feladatlap kitöltése

10:45 – 11:00​ szünet a felvételiző diákok számára

10:30 – 11:00​ A matematika feladatlap-csomag bontása, ellenőrzése, szétosztása

11:00 – 11:45​ A matematika feladatlap kitöltése

Azok számára, akik betegség, vagy egyéb nyomós ok (pl. karanténba kerültek) miatt nem tudnak megjelenni a szombati vizsganapon, és a hiányzásukat igazolják legkésőbb a vizsgát követő első munkanapon, számukra pótló felvételi vizsga kerül megszervezésre.

A pótló felvételi vizsga időpontja: 2022. január 27. (csütörtök) 14 óra

A pótló felvételi vizsga helye: az iskola főépülete (Mindszenty tér 7.)