Ideje: 2020 augusztus 25-26,  9:00-15:00 között

Helye: Főépület F13-as terem

FONTOS:

  • A kedvezményre jogosító igazolásokat legyenek szívesek magukkal hozni

Pl.:         -3 vagy több gyermek utáni emelt családi pótlék igazolása (postai feladóvevény, banki kivonat),
               -Tartós beteg: emelt családi pótlék összegére vonatkozó érvényes kártya,
               -Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: érvényes önkormányzati határozat (szeptember hónapra)

  • Az első hétre csak azoknak tudunk ebédet biztosítani, akik ezen a két napon befizetik az ebédet.
  • A március havi túlfizetések most lesznek elszámolva