A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVBEN A JÁRVÁÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND AZ ESZTERGOMI ÓVODÁKBAN

 1. A nevelési év kezdésére köteles minden óvoda vírusölő, fertőtlenítő takarítást végezni, amit

az óvodavezető ellenőriz, és írásban igazol a fenntartó felé.

 • Az intézményt kizárólag egészséges, tünetmentes gyermek és dolgozó látogathatja.
 • Amennyiben a szülő gyermekénél koronavírusra utaló tünetet észlel, erről azonnal köteles értesíteni az intézmény vezetőjét.
 • Az óvoda épületébe a szülők nem léphetnek be, ez alól kivételt csak a kiscsoportos szülők képeznek, de szigorúan csak a beszoktatás ideje alatt. A beszoktatáson a csoportszobában maximum 5 szülő tartózkodhat. E szabály alapján beosztjuk a csoportba járó gyerekek beszoktatási napjait.
 • A beszoktatást segítő szülők közül kérjük, hogy minden esetben csak az egyik szülő vegyen részt a beszoktatásban. A csoportszobában igyekszünk a megfelelő távolságtartást biztosítani.
 • A beszoktatást segítő szülők a csoportszobába lépni kizárólag maszkban és cipő nélkül, illetve a cipőre húzható orvosi lábzsákban lehet, amiről a szülőnek kell gondoskodni.
 • Az óvodai épületébe való belépéskor minden esetben lázat mérünk. A gyermekek a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata után foglalhatják el óvodai csoportszobájukat. Hőemelkedés esetén a gyermeket a szülőnek azonnal haza kell vinni!
 • Az óvoda udvarán, illetve a kijelölt várakozó helyen egyszerre max. 10 szülő tartózkodhat gyermekével, hogy elkerüljük a torlódást, a nagy létszámú gyülekezést.
 • A tanév eleji szülői értekezletek csoportonként külön időpontban szerveződnek. Erről tájékoztatást az óvodavezető ill. a csoportvezető óvónő ad az internetes felületeken.   A felnőtt belépésre a 4. pontban említett szabályok vonatkoznak.  Kérjük, hogy a kiscsoportos szülőkön kívül a szülői értekezleten a családot csak az egyik szülő képviselje. 
 1. A nevelési év során minden információ átadás interneten történik, ezzel is csökkentve a személyes kontaktust az intézményben.
 1. A nap folyamán a kiemelten használt felületek (asztalok, székek, ajtókilincs, mosdók stb.) rendszeresen többször letörlésre, fertőtlenítésre kerülnek.
 1. Kérjük, hogy a gyermekek az épületbe otthonról hozott játékot a járványügyi időszak feloldásáig ne hozzanak!
 1. A csoportszobákat rendszeresen szellőztetjük, jó idő esetén nyitva tartjuk, illetve igyekszünk az időjárási körülményeket figyelembe véve minél többet a szabad levegőn tartózkodni a gyermekekkel.
 2. Az udvar használatára vonatkozó belső szabályozást elkészítjük, amiben törekszünk arra, hogy az óvodai csoportok között a minimálisra csökkentsük a „keveredést.”
 1. A sport és kulturális rendezvényeinket az év folyamán az Operatív Törzs utasításainak megfelelően szervezzük meg, illetve szükség esetén halasztjuk el.
 1. A személyi higiénia alapvető szabályairól a gyermekek az életkoruknak megfelelő tájékoztatást kapnak, (köhögési etikett, papír zsebkendő használat, kézmosás, kézfertőtlenítés stb.) ehhez kérjük a szülők együttműködését. 
 1. Az óvodában végzett egyes tevékenységek között a gyermekek szappanos kézmosást végeznek.
 1. A kéztörlésre a gyermek, saját jellel ellátott törölközőjét használja, amit rendszeresen mosunk, fertőtlenítünk.
 1. Az étkeztetés lebonyolítását végző felnőttek szigorúan vírus ellenes kézfertőtlenítés után végzik az ételek tálalását.
 • Az előírt szűrővizsgálatok a továbbiakban is megtörténnek a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján. A védőnőkkel és az óvoda orvosával folyamatosan együttműködünk.
 • Amennyiben a gyermeknek otthon jelentkező enyhe tünetei vannak (orrfolyás, nátha) a jelenlegi szabályozás alapján a szülő tartsa otthon a gyermeket három napig, és igazolja hiányzását. Ha a tünetek súlyosbodnak, illetve már kezdettől súlyosak (láz, köhögés, fulladás, hasmenés stb.) akkor a rendelőkre kifüggesztett telefonszámon keresse a gyermekorvost. 
 • Amennyiben az óvodás vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik (szív-érrendszeri betegség, cukorbetegség, légzőszervi betegség, daganatos megbetegedés) vagy immunszupprimált állapota miatt orvos által kiállított igazolást hoz, a hiányzását igazoltnak tekintjük.
 • Amennyiben a gyermeknél, vagy az óvodai dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők azonnal elkülönítjük, és értesítjük az óvoda orvosát. Az óvoda orvosa az aktuális eljárás szerint dönt a további teendőkről. A szülőknek ezen iránymutatást betartva feltétlenül a gyermek háziorvosához kell fordulniuk telefonon, a további teendők tisztázásához.
 • A beteg gyermeket elkülönítő személynek maszk és gumikesztyű használata kötelező. Betegség után a gyermek kizárólag az orvos által kiállított érvényes igazolással térhet vissza a közösségbe.
 • Amennyiben az intézményben objektív okok miatt nem szervezhető meg gyermekfelügyelet, arról a fenntartó gondoskodik, és a gyermekétkeztetést biztosítja.
 • Nyomatékosan kérünk minden szülőt, hogy hiteles forrásból tájékozódjon csak, felmerülő kérdéseiről pedig minden esetben csak az óvoda digitális felületén tájékozódjon, illetve digitálisan vegye fel a kapcsolatot az óvoda dolgozóival.

Hasonló bejegyzések: