Plébánosi ajánlás

Egyházi fenntartású intézményként a hozzánk jelentkezőktől elvárjuk, hogy plébánosi / lelkészi ajánlást hozzanak magukkal. Ezt az ajánlást a felvételnél figyelembe vesszük.

Az ajánlásban a jelentkező szüleinek kell nyilatkozniuk arról, hogy a gyermek milyen vallású, milyen szentségekben részesült, milyen gyakran jár a gyermek és a család templomba; milyen a kapcsolatuk a plébániájukkal, egyházközségükkel; részesült-e a gyermek hitoktatásban, járulnak-e szentáldozáshoz, ministrál-e a gyermek a szentmiséken.

A jelentkező szüleinek továbbá nyilatkozniuk kell arról, hogy az iskola nevelői és hitre nevelési törekvéseit megismerik, egyetértenek velük és elfogadják. Az ajánlásban ígéretet tesznek arra is, hogy a gyermek hitre nevelése érdekében bekapcsolódnak egyházközségük életébe.

Kérjük, hogy a szülők által aláírt dokumentumot írassák alá plébánosukkal, lelkészükkel is!

<<<A plébánosi ajánlást ide kattintva tölthetik le>>>