Tanulmányi ösztöndíj pályázat 2021/2022

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szent Erzsébet Alapítvány a 2021/2022. tanévre pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére az iskola tanulói számára.

1. Pályázat: „Égig Érő”

A pályázaton indulhat minden olyan 5. és 6. évfolyamos tanuló, aki a 2021-2022 tanév első félévében kitűnő tanulmányi eredményt kíván elérni és azt az év végéig meg akarja tartani. A pályázónak be kell nyújtania az önéletrajzát, megjelölve benne esetleges továbbtanulási céljait, tanulmányi és sportversenyeken elért eredményeit, illetve azokat a tantárgyakat, amelyekből javítani kíván. A pályázatból kizárja magát az, aki e félévben változó (3) magatartású.

Leadási határidő: 2021. november 17. – az osztályfőnöknek.

A pályázat elbírálására 2022 februárjában kerül sor. A díjakat 2022. március 15-i ünnepségünkön osztjuk ki.

2. Pályázat: „Jobbra át” jelige

A pályázaton indulhat minden olyan 7-12. évfolyamos tanuló, aki a 2021-2022. tanév első félévében kitűnő vagy jeles eredményt (legfeljebb 2 „jó”) kíván elérni és év végén tartani! A tanulmányi átlag számításánál minden tantárgyi jegy számít. Az eredményes pályázathoz a 9.Ny osztály esetében legfeljebb 1 négyes osztályzat fogadható el. A pályázónak be kell nyújtania az önéletrajzát, megjelölve benne esetleges továbbtanulási céljait, tanulmányi és sportversenyeken elért eredményeit, illetve azokat a tantárgyakat, amelyekből javítani kíván. A pályázatból kizárja magát az, aki e félévben változó (3) magatartású.

Leadási határidő: 2021. november 17. – az osztályfőnöknek.

A pályázat elbírálására 2022 februárjában kerül sor. A díjakat 2022. március 15-i ünnepségünkön osztjuk ki.

3. „Lendület” pályázat

A pályázaton indulhat minden olyan 5-12. évfolyamos tanuló, aki vállalja, hogy az előző tanév végi eredményéhez képest tanulmányi átlageredményét 0,5-vel a következő félévben javítja, és azt év végéig megtartja. A tanulmányi átlag számításánál minden tantárgyi jegy számít. A pályázatból kizárja magát az, aki e félévben változó (3) magatartású.

Leadási határidő: 2021. november 17. – az osztályfőnöknek.

A pályázat elbírálására 2022 februárjában kerül sor. A díjakat 2022. március 15-i ünnepségünkön osztjuk ki.

4. Pályázat: „Bilinguis”

Azok a diákok pályázhatnak, akik megszerezték, vagy a tanév során megszerzik második idegen nyelvből is B2 szintű (középfokú) komplex nyelvvizsgájukat. A két nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolatának benyújtásával, önéletrajz benyújtásával lehet pályázni.

A pályázat beadási határideje és elbírálása folyamatos 2022. június 1-ig.

A díj kiosztására a 2022. március 15-i és a tanévzáró ünnepélyen kerül sor. Az elnyerhető támogatás mértéke 15.000.-Ft/fő.

5. Laude et Honestate-díj

A díj adományozható a gimnázium olyan végzős tanulójának, akinek a 9-12. évfolyamon

 • Magatartása és szorgalma példás;
 • Tanulmányi eredménye jeles vagy kitűnő;
 • Egy nyelvből C1 (felsőfokú) komplex vagy legalább két nyelvből B2 szintű (középfokú) komplex nyelvvizsga-bizonyítványt szerzett;
 • Országos verseny döntőjében az első 10 hely valamelyikében végzett, vagy tanulmányi munkáján túl, magas színvonalú kulturális munkát végzett, vagy kiemelkedő sporttevékenységével hozzájárult az iskola jó hírnevéhez, országos illetve határon túli elismertségének növeléséhez.

A díj: díszoklevél, jutalom (maximum a mindenkori minimálbér 50%-ának értékében)

A díjazottról a nevelőtestület szavazással dönt a tanév végi osztályozóértekezleten. A díjat a tanévzáró ünnepségen adjuk át.

6. Az év diákja

A díjat egy olyan 12. évfolyamos tanuló nyerheti el, aki az alább felsorolt szempontok közül többnek is megfelel. (A díjra való jelölés feltétele, hogy a szempontok nagy része teljesüljön a jelöltnél). Feltételek:

 • az adott tanévben félévi és év végi eredménye jeles vagy kitűnő
 • vallásos életében is aktív és példamutató
 • tanulmányi és/vagy sportversenyeken jó eredményeket ér el,
 • említésre méltó teljesítményt nyújt valamely iskolán kívüli tevékenységben (zene, tánc, művészet stb.)
 • magatartása iskolán kívül is példamutató, tanáraival és a felnőttekkel tisztelettudó, diáktársaival jó a kapcsolata, adnak a véleményére, az osztályközösség aktív tagja,
 • az adott tanévben nincs elmarasztalása (pl. osztályfőnöki figyelmeztetés),
 • az iskolai életben (programok szervezésében) aktívan részt vesz (pl. DÖK rendezvények)
 • a házirendet betartja, méltó az iskola hírnevéhez (öltözködés, viselkedés stb.)

A díjazott tanuló jutalomban részesül. (Mértéke: maximum a mindenkori minimálbér 50%-a). A díjazott személyéről a nevelőtestület a tanév végi osztályozó értekezleten szavazással dönt. A kitűntetett tanuló fényképét elhelyezzük a folyosón. A díjat a tanévzáró ünnepségen adjuk át.

6. Katona István ösztöndíj – történelem

A kiváló jezsuita történetíró emlékére alapított díjat az adományozó szándéka szerint a történelem munkaközösség döntése alapján a történelem tantárgyból az adott tanévben legkiemelkedőbb munkát végző 9- 12. évfolyamos diák kaphatja meg. (Az OKTV országos döntőjébe bekerülő diák automatikusan elnyeri a díjat.) A pályadíj összege 25.000,- Ft /év. Kiosztása a tanévzáró ünnepélyen történik.

7. Linguista német nyelvi díj

A német nyelvi munkaközösség által alapított díjat a német munkaközösség tagjainak szavazata alapján a német nyelvből kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményt elérő tanuló(k) kaphatják meg. a tanévzáró ünnepélyen.

8. Kompetenciamérés

A kompetenciamérésen kiemelkedő teljesítményt nyújtó 6., 8. és 10. évfolyamos diákok jutalomban részesülnek. A jutalmat a következő tanévben – 2023. március 15-i iskolai ünnepélyén osztjuk ki.

9. Idegen nyelvi mérés

Az idegen nyelvi mérésen kiemelkedő teljesítményt nyújtó 6. és 8. évfolyamos diákok jutalomban részesülnek. A jutalmat a tanévzáró ünnepélyen osztjuk ki.

10. Tanév végén a kitűnő tanulókat jutalmazzuk

Mindenkinek sikeres pályázatot kíván:

Esztergom, 2021. szeptember 21.
              Valkó Miklós                        
        kuratóriumi elnök