Szent Margit és az iskolánk

Januárban emlékeztünk meg általános iskolánk védőszentjéről, Árpád-házi Szent Margitról.

A szentmisét követően a harmadik évfolyam tanulói rövid műsor keretében mutatták be Szent Margit életét. A megemlékezésből megtudhattuk azt is, hogyan is  lett Szent Margit iskolánk védőszentje? Prózai és verses összeállításukat nagy érdeklődéssel figyelték a gyerekek.

A műsort bemutatták a Szent Vince Szociális Otthon lakóinak is. Az idős nénik nagy szeretettel fogadták a gyerekeket.

Hogyan is lett iskolánk védőszentje Árpád-házi Szent Margit? Amikor ennek utánajárunk, vissza kell utaznunk az időben majdnem 180 évet. Ekkor alapította Hám János Szatmári püspök a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek szerzetes társulatát. A szentéletű püspök szomorúan látta, hogy az országban milyen elhanyagolt a leánynevelés. Az egyik jelmondata ez volt:

„Nem elég a rosszat kerülni, hanem jót is kell cselekedni.”

Hozzálátott a leánynevelés megszervezéséhez. Hat leányt küldött Bécs elővárosába az ott működő Irgalmas Nővérekhez.

A leányokat tanításra és betegápolásra is kiképezték.

Később az új tagokat Szatmáron az anyaházban készítették fel.

A Szatmári Irgalmas Nővérek a népoktatás terén meghatározó munkát végeztek. Nagy gondot fordítottak a szegény gyermekek segélyezésére, akik tandíjmentességet kaptak, ingyenesen jutottak hozzá a tankönyvekhez, élelemhez és ruhához.

Az 1848-as szabadságharc idején a tábori kórházakban már az egész ország területén

Szatmári Irgalmas Nővérek ápolták a betegeket.

A vezetésük alatt álló Érseki Boldog Margit Leánygimnázium 1930. szeptemberében nyílt meg, melyet természetesen Árpádházi Boldog Margit pártfogásába ajánlanak. IV. Béla leánya,  Margit, az imádságos, a kötelességteljesítő és a felebaráti szeretetet sugárzó magyar királyleány példaképe tanítványainak. Áldozat ő a Haza oltárán, és ilyen áldozattá váljék minden magyar katolikus leány Krisztus zászlaja alatt az édes, magyar haza oltárán.

A háborús 1944-es évben egy alkalom mégis nyílt az ünneplésre: Árpádházi Boldog Margitot szentté avatták. Így megváltozott az iskola neve: Érseki Szent Margit leánygimnázium lett.

1948-tól, amikor az állam már nem tartott igényt a nővérek működésére a legkülönbözőbb munkahelyeken dolgoztak. Ott is őrizték a hivatástudatot és a rendi szellemet: az alázatosságot, az egyszerűséget, a szeretetet.

Szeretnénk megemlíteni Luciána nővér nevét. Hajdan ő is itt Esztergomban az Érseki Boldog Margit Leánygimnáziumban tanult és érettségizett kitűnő eredménnyel. Amikor a rend 1989 után újraszerveződik, Luciána nővér tartományfőnökként döntő szerepet vállal az Esztergomba való visszaköltözés, a zárda újraalakítása mellett a Szent Vince Szociális otthon, a Szent Erzsébet Kollégium és az Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola, Óvoda és Általános Iskola létrehozásában.

Talán a szüleitek vagy 11.-es, 12.-es testvéreitek, ismerőseitek emlékeznek rá, hogy Luciána nővér az Óvodát 2004-ben, majd az Általános Iskolát 2006-ban Árpád-házi Szent Margit pártfogásába ajánlja. Azóta is Árpád-házi Szent Margit napján az óvodások és az általános iskolások minden év januárjában megemlékeznek védőszentjükről.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hasonló bejegyzések: