Történelmi áttekintés

Az iskola 1989-ben vált ki a Dobó Katalin Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolából. A jórészt korábban itt dolgozó tanárok és szakoktatók munkájának köszönhetően az új intézmény Sipos Imre igazgató és Popovics Györgyné igazgatóhelyettes vezetésével nemcsak az addigi kereteket tudta fenntartani, de a létszám növelésére és az oktatás fejlesztésére is sor került.

A hagyományos szakközépiskolai képzést 1991/92. tanévtől kísérleti képzés, majd az 1993/94. tanévtől a világbanki programon alapuló oktatás váltotta fel.

Az induló képzés elsődlegesen egészségügyi szakemberek képzését biztosít humán oktatás mellett, 1995-tól környezetvédelmi szakképzést is folytattunk.

Az iskola 1991-ben vette fel Árpád-házi Szent Erzsébet nevét és ekkor kezdett el működni az iskola mellett a Szatmári Irgalmas Nővérek által fenntartott kollégium. Mind a névváltozás, mind a kollégiummal való együttműködés jelentette, hogy az intézmény igyekezett megőrizni az 1948-ig két évtizeden keresztül ebben az épületben működő Boldog Margit Gimnázium hagyományait is.

A szakközépiskola számokban

1993/94-es tanév:
Osztályok száma: 8
Diáklétszám: 254
Pedagógus létszám: 20

1994/95-ös tanév:
Osztályok száma: 9
Diáklétszám: 276
Pedagógus létszám: 21
1 osztály érettségi utáni szakképzés

1995/96-os tanév:
Osztályok száma: 11
Diáklétszám: 311
Pedagógus létszám: 22
3 osztály érettségi után szakképzés. Indul a környezetvéd. képzés

1996/97-es tanév:
Osztályok száma: 11
Diáklétszám: 292
Pedagógus létszám: 19
3 osztály érettségi után szakképzés

1997/98-as tanév:
Osztályok száma: 9
Diáklétszám: 236
Pedagógus létszám: 20
1 osztály érettségi utáni szakképzés

1998/99-es tanév:
Osztályok száma: 9
Diáklétszám: 236
Pedagógus létszám: 20
2 osztály érettségi utáni szakképzés

1999/2000-es tanév:
Osztályok száma: 11
Diáklétszám: 255
Pedagógus létszám: 20
3 osztály érettségi után szakképzés

2000/2001-es tanév:
Osztályok száma: 10
Diáklétszám: 266
Pedagógus létszám: 19
2 osztály érettségi utáni szakképzés
(Ápoló, Körny.véd.szakelőadó)

Az önkormányzati fenntartású iskola igazgatói:
Sipos Imre: 1989/1999
Szontagh Katalin: 1999/2000 (megbízott igazgató)
Chalupa Zoltán: 2000/2001

2000-ben a rend tárgyalásokat kezdett Komárom-Esztergom Megyei önkormányzattal az iskola átadásáról. A megállapodás eredményeként 2001 szeptember 1-vel kezdte meg működését az egyházi fenntartású Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola. A fenntartóváltás több kolléga számára nem volt vállalható, a nevelőtestület és a technikai dolgozók harmada elhagyta az intézményt.
Az első éveket a régi és az új kettőssége jellemezte. A kimenő, még önkormányzati beiskolázású osztályok etikát tanultak, a lelki nevelésben nem vettek részt; az újonnan beiskolázott évfolyamokkal megkezdték ezt a feladatot: a hittanoktatást, az osztálymisék, lelkigyakorlatok szervezését.
Ez a kettősség a 2003/04-es tanév végéig tartott, ekkor ballagtak el az utolsó önkormányzati beiskolázású osztályok.
A rend és az iskola nevelőtestülete a fenntartóváltás pillanatától dolgozott a képzési kínálat további bővítésén. Az Irgalmas nővérek a háború előtt óvodát, elemi és polgári leányiskolát, tanítóképzőt, leánygimnáziumot tartottak fenn, növendékeik létszáma megközelítette az 1100-at.
Az 1929-ben megépített iskolaépület a nővérek komoly anyagi áldozata és munkája eredményeképpen épült meg, így nem véletlen, hogy az akkor tartományfőnöknő Zalán Katalin M. Luciána nővér az épület visszaigénylését és oktatási feladatokkal való megtöltését tartotta céljának.
A nevelőtestület a bővülésben a régóta indítani kívánt gimnáziumi képzésre látott lehetőséget. A bővülés a 2002 szeptember 1-én indítandó 4 osztályos leánygimnáziummal kezdődött, amit rövidesen nyelvi előkészítő évfolyam, kommunikációs szakközépiskolai csoport, 8 osztályos gimnáziumi, óvodai és általános iskola követett.

Az általános iskola kiépítése

2006/2007-es tanév:
Osztályok száma: 1
Diáklétszám: 28
Pedagógus létszám: 2

2007/2008-as tanév:
Osztályok száma: 3
Diáklétszám: 83
Pedagógus létszám: 6

2008/2009-as tanév:
Osztályok száma: 6
Diáklétszám: 151
Pedagógus létszám: 11

2009/2010-es tanév:
Osztályok száma: 8
Diáklétszám: 213
Pedagógus létszám: 16

2010/2011-es tanév:
Évvégi átlag: 4,75
Osztályok száma: 9
Diáklétszám: 244
Pedagógus létszám: 18

2011/2012-es tanév:
Osztályok száma: 9+1
Diáklétszám: 244+29
Pedagógus létszám: 18
Év végi átlag: alsó tagozat:4,77
Év végi átlag: 5.C: 4,51
Tanév fontos eseménye: felső tagozat indulása 5.c


2012/2013-as tanév:
Osztályok száma: 9+2
Diáklétszám: 244+63
Pedagógus létszám: 19+4

Óvoda fejlődése

2004/2005-ös tanév
Csoportszáma:1
Gyermeklétszám: 18
Pedagógus létszám: 2

2005/2006-os tanév
Csoportszáma:2
Gyermeklétszám: 55
Pedagógus létszám: 4

2006/2007-es tanév
Csoportszáma:3
Gyermeklétszám: 77
Pedagógus létszám: 6

2007/2008-as tanév
Csoportszáma:3
Gyermeklátszám: 82
Pedagógus létszám: 6

2008/2009-es tanév
Csoportszáma:4
Gyermeklétszám: 110
Pedagógus létszám: 8

2009/2010-es tanév
Csoportszáma:4
Gyermeklétszám: 110
Pedagógus létszám: 8

2010/2011-es tanév
Csoportszáma:4
Gyermeklétszám: 112
Pedagógus létszám: 9

2011/2012-es tanév
Csoportszáma:4
Gyermeklétszám: 112
Pedagógus létszám: 9

Néhány adat a középiskola elmúlt 10 évéről

2000/2001-es tanév
Évvégi átlag: 3,3
Osztályok száma: 8
Tanulók száma: 236
Főállású tanárok száma: 19
A tanév legfontosabb eseményei: Utolsó év megyei fenntartásban

2001/2002-es tanév
Évvégi átlag: 3,1
Osztályok száma: 8
Tanulók száma: 265
Főállású tanárok száma: 17
A tanév legfontosabb eseményei:
Szeptember 1-vel került egyházi fenntartásba az iskola

2002/2003-as tanév
Évvégi átlag: 3,1
Osztályok száma: 9
Tanulók száma: 287
Főállású tanárok száma: 21
A tanév legfontosabb eseményei: 4 osztályos gimnáziumi képzés indulása
10-11-es osztályok a nyáron átvett B épületbe kerültek át
(volt Közgáz épület; eddig alagsori termeket is használtuk osztályteremként.)

2003/2004-es tanév
Évvégi átlag: 3,45
Osztályok száma: 10
Tanulók száma: 307
Főállású tanárok száma:26
A tanév legfontosabb eseményei:
Elballagnak az utolsó önkormányzati beiskolázású osztályok

2004/2005-ös tanév
Évvégi átlag: 3,58
Osztályok száma: 12
Tanulók száma: 354
Főállású tanárok száma:29
A tanév legfontosabb eseményei:
Első NYEK osztály indulása. Kommunikációs képzés , óvoda indulása

2005/2006-os tanév
Évvégi átlag: 3,67
Osztályok száma: 16
Tanulók száma: 487
Főállású tanárok száma:34
A tanév legfontosabb eseményei:8 osztályos gimnázium indulása
Első gimnáziumi osztály érettségije

2006/2007-es tanév
Évvégi átlag: 3,87
Osztályok száma: 19
Tanulók száma: 601
Főállású tanárok száma:40
A tanév legfontosabb eseményei: Kiköltözik a Kereskedelmi SZKI,
felújítottuk a keleti szárnyat
Általános iskola indulása

2007/2008-as tanév
Évvégi átlag: 3,94
Osztályok száma: 22
Tanulók száma: 708
Főállású tanárok száma: 44
A tanév legfontosabb eseményei: Kiköltözik a Szent István Gimnázium
(A 10-11. évfolyamok átkerülnek a Főépületbe)

2008/2009-es tanév
Évvégi átlag: 4,04
Osztályok száma: 25
Tanulók száma: 828
Főállású tanárok száma:52
A tanév legfontosabb eseményei: Első NYEK osztály érettségije.
5-13-ig először van minden évfolyamon osztályunk (17 gimnáziumi,
8 szakközepes)

2009/2010-es tanév
Évvégi átlag: 4,11
Osztályok száma: 25
Tanulók száma: 865
Főállású tanárok száma:54
A tanév legfontosabb eseményei: Megszűnik a környezetvédelmi szakközépiskola és a 4 osztályos gimnáziumi beiskolázás

2010/2011-es tanév
Évvégi átlag: 4,16
Osztályok száma: 25
Tanulók száma: 882
Főállású tanárok száma:54
A tanév legfontosabb eseményei: Elsőként lépnek 8 osztályos gimnáziumba volt alsósaink (28 fő)

2011/2012-es tanév

Évvégi átlag: 4,25
Osztályok száma: 25
Tanulók száma: 880
Főállású tanárok száma:56

A tanév legfontosabb eseményei: Elballagtak az utolsó környezetvédelmi szakközépiskolai osztály tanulói.

2012/2013-as tanév

Osztályok száma: 25
Tanulók száma: 849
Főállású tanárok száma:59

A tanév legfontosabb eseményei: Idén érettségiznek először a 8 osztályos gimnazista osztályok.